Ανακοινώσεις

 

Ανακοίνωση 4η | 01/10/2010

Τηρώντας τους κανόνες της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας παρακαλείσθε να αποφεύγετε την απόχυση επικίνδυνων ΕΑ στο νεροχύτη. Επίσης, παρακαλείσθε να αποφεύγετε την αυθαίρετη τοποθέτηση (εγκατάλειψη) ΕΑ σε διαδρόμους ή σε ελεύθερους χώρους του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. Ενδεικτικά επισυνάπτονται εικόνες οι οποίες δεν πρέπει να επαναληφθούν στο μέλλον προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

Για να δείτε τις φωτογραφίες επιλέξτε τους συνδέσμους κάτω.

Photo1. | Photo2.