Οδηγίες Συλλογής και Διάθεσης ΕΑ άγνωστης ταυτότητας

Απόβλητα άγνωστης ταυτότητας ή απόβλητα για τα οποία η συλλογή τους δεν βασίστηκε στις οδηγίες και στους κανόνες της ΔΕΑΧ.

Χημικές ουσίες που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν θα πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα άγνωστης ταυτότητας.

Απόβλητα άγνωστης ταυτότητας σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες διάθεσης των αποβλήτων δεν μπορούν νόμιμα να μεταφέρονται ή να διατίθενται. Προκειμένου να διατεθούν με ασφαλή και κατάλληλο τρόπο, η ανάδοχος εταιρεία των αποβλήτων θα πρέπει να γνωρίζει όσο γίνεται περισσότερο για το περιεχόμενο των αποβλήτων, έτσι ώστε στη συνέχεια η εταιρεία να πραγματοποιήσει σχετική ανάλυση για το χαρακτηρισμό των αποβλήτων.
Σ’ αυτήν περίπτωση το κόστος της ανάλυσης το χρεώνεται το εργαστήριο που παρήγαγε τα απόβλητα και κατ’ επέκταση το Τμήμα Χημείας και το Α.Π.Θ.

Αν βρείτε άγνωστα επικίνδυνα απόβλητα, παρακαλούμε να τηρήσετε τις ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες:

  • Επικοινωνήστε στο 2310-997687.

  • Μάθετε όσο γίνετε περισσότερα για το πώς παρήχθησαν τα απόβλητα. Για το σκοπό αυτό πιθανόν να πρέπει να έρθετε  σε επαφή με ανθρώπους που δεν είναι πλέον στο Πανεπιστήμιο. Όσο περισσότερα γνωρίζουμε για τα απόβλητα, με τόσο καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο μπορούμε να τα διαθέσουμε.

  • Φυλάξτε το υλικό στο εργαστήριο ή στο χώρο εργασία σας. Η ανάδοχος εταιρεία θα αφαιρέσει το υλικό από το εργαστήριο σας.

Παρακαλείσθε Να ΜΗΝ

  • χύνετε απόβλητα άγνωστης ταυτότητας στο νεροχύτη

  • αναμειγνύετε απόβλητα άγνωστης ταυτότητας με οποιεσδήποτε άλλες χημικές ουσίες

  • αποθέτετε απόβλητα άγνωστης ταυτότητας στα σημεία συλλογής για την τακτική παραλαβή των αποβλήτων εάν δεν έχετε εντολή από την Υπεύθυνη Διαχείρισης

  • εγκαταλείπετε άγνωστες χημικές ουσίες στο χώρο εργασίας σας

Είναι πολύ εύκολο να αποφευχθεί στο μέλλον η δημιουργία άγνωστων επικίνδυνων αποβλήτων, πραγματοποιώντας τα εξής:

  • Χαρακτηρίστε επαρκώς όλα τα απόβλητα τοποθετώντας ευανάγνωστη ετικέτα.

  • Απομακρύνετε γρήγορα όλα τα υλικά και τις χημικές ουσίες με μη προβλεπόμενη χρήση.

  • Πριν από την οριστική σας απομάκρυνση από το χώρο εργασίας ή από το Τμήμα Χημείας, περάστε από το εργαστήριο ή το χώρο εργασίας με τον προϊστάμενό σας, τον Υπεύθυνο Καθηγητή ή το νέο μέλος του εργαστηρίου και προσδιορίστε ποια χημικά απόβλητα πρέπει να διατεθούν και εντοπίστε ποια δεν έχουν την κατάλληλη ετικέτα.

ΕΑ άγνωστης ταυτότητας

Αποστολή ΕΑ στη ΔΕΑΧ

Για τη μεταφορά των αποβλήτων στη ΔΕΑΧ απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου παραλαβής εργαστηριακών αποβλήτων από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου και η αποστολή του εντύπου με  e-mail.

ΕΑ άγνωστης ταυτότητας

Πίνακας Χημικής συμβατότητας (Chemical Compatibility Chart)

Έντυπο παραλαβής ΕΑ

Για το έντυπο παραλαβής των εργαστηριακών αποβλήτων σε μορφή Excel επιλέξτε τους συνδέσμους κάτω.  

Hazard_Wastes     
Unknown_Wastes (Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν απόβλητα άγνωστης προέλευσης ή απόβλητα για τα οποία η συλλογή τους δεν βασίστηκε στις οδηγίες και στους κανόνες της ΔΕΑΧ).

Πρόγραμμα Απομάκρυνσης ΕΑ

Η απομάκρυνση των ΕΑ έχει γενικώς προγραμματιστεί την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα (Πέμπτη).