Ανακοινώσεις

 

 

Νεα & Ανακοινώσεις του Τμήματος Χημείας

 

 

α/α Ημερομηνία καταχώρησης Πίνακας Ανακοινώσεων ΔΕΑΧ
1.
01/10/2010
Καταγραφή (ποσοτική και ποιοτική) των εργαστηριακών αποβλήτων (ΕΑ) που παράγονται από τα εργαστήρια του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. - Παραλαβή ειδικών δοχείων UN (δείτε περισσότερα)
2.
01/10/2010
Απομάκρυνση χημικών αποβλήτων άγνωστης ταυτότητας που υπάρχουν στα εργαστήρια του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. (δείτε περισσότερα)
3.
01/10/2010
Καταγραφή (ποσοτική και ποιοτική) των Χημικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται από τα εργαστήρια του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. (δείτε περισσότερα)
4.
01/10/2010
Τηρώντας τους κανόνες της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας παρακαλείσθε να αποφεύγετε την απόχυση επικίνδυνων ΕΑ στο νεροχύτη. (δείτε περισσότερα)