Ανακοινώσεις

 

Ανακοίνωση 2η | 01/10/2010

Απομάκρυνση χημικών αποβλήτων άγνωστης ταυτότητας που υπάρχουν στα εργαστήρια του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ.

 

Οι Υπεύθυνοι Διαχείρισης Αποβλήτων των Εργαστηρίων του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. είναι ανάγκη να καταγράψουν, με ευθύνη όλων των μελών ΔΕΠ του εργαστηρίου, τα είδη και τις ποσότητες των αποβλήτων άγνωστης ταυτότητας που υπάρχουν στο χώρο του εργαστηρίου και απειλούν την Ασφάλεια και την Υγιεινή των εργαζομένων. Η απομάκρυνση των αποβλήτων άγνωστης ταυτότητας από το χώρο του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί έπειτα από συνεννόηση με την Υπεύθυνη Διαχείρισης Αποβλήτων του Τμήματος.

Για αποθήκευση και επεξεργασία του Πίνακα σε μορφή Excel επιλέξτε το σύνδεσμο κάτω.  

Πίνακας ΕΑ άγνωστης ταυτότητας